jingxinwu.net
当前位置:首页>>关于居组词的资料>>

居组词

居 (jū ) “居”组词可以有:蜗居、家居、邻居、仙居、村居、乐居、寄居蟹、奇货可居、居安思危、安居、 基本字义 居 jū1.住:居住.居民.同居.隐居.居处2.居住的地方:新居.故居.迁居.蜗居(喻窄小的住所).3.当,占,处于:居首.居中.居高临下.二者必居其一.4.安着,怀着:居心(怀着某种念头,有贬义).5.积蓄,储存:奇货可居(a.指商人把珍稀的货物储存起来,等待时机高价出售;b.喻挟持某种技艺或某种事物以谋求功名利禄).6.停留:居守.7.平时:平居.

居然 居士 居住 居家 居间 居丧 居停 居处 居常 居民 居心 居室 居敬 居中 居人 居功 居止 居奇 居易 居作 居所 居正 居诸 居庸 居歆 居忧 居闲 居里 居业 居居 居留 居身 居多 居简 居积 居官 居守 居安 居巢 居舍 居位 居第 居贞 居平 居庐 居摄 居孀 居

寄居 居住 家居 定居 位居 卜居 安居 蜗居 居孀、 帝居 族居 居庐 居积 奠居 逸居 私居 居 宁居 凭居 旅居 燕居 耦居 杂居 居停 容居 居位 荒居 兴居 居卑 散居 居盈 归居 亭居 居诸 徙居 居职 隐居 斋居 都居 盐居 旷居 群居 占居 居次 屈居

居 jū 住:居住.居民.同居.隐居.居处(ch?)(a.住所;b.指生活处境).居处(ch?)(住所).居住的地方:新居.故居.迁居.蜗居(喻窄小的住所).当,占,处于:居首.居中.居高临下.二者必居其一

蜗居、家居、邻居、仙居、村居、乐居、寄居蟹、奇货可居、居安思危、安居、六一居士、同居、居士、安居乐业、隐居、居高临下、居然、起居注、封狼居胥

居组词 :居民、居住、隐居、穴居、居然、邻居、蛰居、家居、蜗居、安居、居士、同居、居家、居中、故居、居间、分居、旅居、新居、卜居、移居、定居、栖居、寓居、闲居、温居、客居、居室、孀居、群居、居所、寡居、迁居、居多、侨居、屈居、居丧、旧居、跃居、居留

居住、 居民、 隐居、 居然、 穴居、 寄居、 邻居、 蛰居、 散居、 同居、 孀居、 甘居、 自居、 移居、 居积、 旅居、 屈居、 家居

* 居然 jū rán * 蜗居 wō jū * 居高临下 jū gāo lín xià * 蛰居 zhé jū * 卜居 bǔ jū * 安居乐业 ān jū lè yè * 故居 gù jū * 燕居 yàn jū * 自居 zì jū * 起居 qǐ jū * 居士 jū shì * 家居 jiā jū * 邻居 lín jū * 深居简出 shēn jū jiǎn chū * 居安思危 jū ān sī wēi * 隐居 yǐn jū * 居

居住、居民、隐居、穴居、居然、邻居、蛰居、同居、

居民 居住 隐居 居然 穴居 寄居 邻居 蛰居 甘居 自居 居积 同居 屈居 孀居 温居 散居 家居 蜗居 寓居 居家 杂居 侨居 卜居 寡居 移居 居心 退居 旅居 群居 栖居 析居 定居 住居 新居 居丧 安居 谪居 共居 故居 旧居 聚居 起居 位居 居多 居士 居中 居奇 居

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.jingxinwu.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com