jingxinwu.net
当前位置:首页>>关于黜的读音和组词的资料>>

黜的读音和组词

菱[líng] 菱角、菱形、七菱八落 凌[líng] 冰凌.凌锥.凌辱.凌侮.恃强凌弱.凌云.凌空.凌晨.陵[líng] 山陵.丘陵.陵园.陵墓.陵寝.惑 huò 疑惑.困惑.迷惑.惑乱..蛊惑人心 域 yù 域外.异域.区域.地域.领域.疆域.拙 zhuō 笨拙.弄巧成拙.拙劣.拙作.拙见.拙著.绌[chù] 支绌(款项不够分配).左支右绌.相形见绌(相比之下显得不足).黜 chù 罢黜.废黜.贬黜.黜退.黜斥.黜免.黜逐.

黜[chù] 部首:黑五笔:lfom笔画:17[解释]降职或罢免:罢~.废~.贬~.~退.~斥.~免.~逐.~陟.

拼音:chù简体部首:黑解释:降职或罢免:罢~.废~.贬~.~退.~斥.~免.~逐.~陟.

黜 chù【动】(形声.从黑,出声.本义:黑暗) 意思:降职或罢免 黜,贬下也.《说文》 黜,贬也,下也.《玉篇》 黜陟幽明.《虞书》.传:“退其幽者.” 何以黜朱于朝.《左传襄公二十六年》 咸黜不端.《左

黜的拼音是什么 黜拼音 [chù] [释义]:降职或罢免:罢~.废~.贬~.~退.~斥.~免.~逐.~陟.

吠不是多音字,只有一个读音.读音:fèi 部 首:口 组词:~叫.狂~.蜀犬~日

读音:huì 组词:避讳 忌讳 讳言 不讳 隐讳 讳忌 犯讳 名讳 讳屈 拒讳 有讳 凶讳 填讳 偏讳

谴 qian 三声,黜 chu 四声.

绌 (绌) chù 不足,不够:支绌(款项不够分配).左支右绌.相形见绌(相比之下显得不足). 古同“黜”,罢免,革除. 笔画数:8; 部首:纟; 笔顺编号:55152252 ★查看 绌的成语详细解释:绌 绌 chù 【形】 (形声.从糸(mì),

罢 [ bà ]1.停,歇:~休.~工.~课.~市.~论(打消了打算).~笔(停止写作).2.免去,解除:~免.~官.~职.~黜.3.完了,毕:吃~饭.[ pí ] 古同“疲”,累.[ ba ] 同“吧”.相关组词 罢了 罢黜 作罢 罢官 罢职 罢论 罢战 罢免 罢课 罢市 罢手 罢工 罢休 罢教

artgba.com | rpct.net | qhgj.net | krfs.net | eonnetwork.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.jingxinwu.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com