jingxinwu.net
当前位置:首页>>关于言字的四字成语的资料>>

言字的四字成语

言字的四字成语 : 闭口无言、 言大非夸、 事核言直、 杜口无言、 靖言庸违、 位卑言高、 直言正谏、 谨言慎行、 能言舌辩、 巧言如簧、 七言八语、 龙言凤语、 言讷词直、 片言只语、 妙不可言、 言语道断、 立言不朽、 流言蜚语、 言归正传、 言信行果、 一言为定、 鹦鹉能言、 言犹在耳、 设言托意、 倚马千言、 正色敢言、 言之无文、 人言凿凿、 相视无言、 面冷言横

一家之言、一言一行、一言不发、一言两语、一言丧邦、一言中的、一言为定、一言九鼎、一言兴邦、一言千金、一言半句、一言半语、一言半辞、一言难尽、七言八语、万语千言、三复斯言、三夫之言、三言两句、三言两语、三言讹虎、下笔千言、不可胜言、不可言传、不可言喻、不可言宣、不可言状、不堪言状、不恤人言、不知所言、不苟言笑、不言不语、不言而信、不言而喻、不言而谕、中之言、临别赠言、举止言谈、乐不可言、书不尽言、乱语胡言、事核言直、五言长城、交浅言深、人微言贱、人微言轻、人言可畏、人言啧啧、人言籍籍、人言藉藉、仁言利博、仁言利溥、仗义执言、以人废言、以言为讳、以言举人、以言取人、以言徇物、伤言扎语、位卑言高等 群鸿客户发展平台为你服务!

杯酒言欢 背惠食言 悖言乱辞 秕言谬说 币重言甘 闭口不言 闭口无言 变色之言 冰炭不言, … 博闻辩言 薄唇轻言 不苟言笑 不堪言状 不可胜言 不可言传 不可言宣 不可言喻 不可言状 不幸而言中 不恤人言 不言不语 不言而信 不言而谕 不言而喻 不以

言之有理、一言不发、少言寡语

千言万语 流言蜚语 花言巧语 自言自语 三言两语 甜言蜜语 胡言乱语 只言片语 流言飞语 片言只语 豪言壮语 风言风语 七言八语 不言不语 谗言佞语 冷言冷语 闲言碎语 秽言污语 散言碎语 一言半语 伤言扎语 黑言诳语 尖言冷语 少言寡语 一言两语 轻言细语 淫言狎语 殊言别语 淫言语 穷言杂语 流言风语 龙言凤语 绵言细语 涎言涎语 空言虚语 尖言尖语 多言多语 风言醋语 闲言闲语 能言快语 希望恒大e贷可以帮到您

不言而喻 胡言乱语 一言为定 言外之意 大言不惭 金玉良言 言而有信 哑口无言 言之有理 三言两语 难言之隐 流言蜚语 豪言壮语 花言巧语 轻言细语 自言自语 千言万语 甜言蜜语 冷眼冷语

言必有据 言必有物 言必有中 言不谙典言不达意 言不逮意 言不二价 言不顾行言不顾行 行不顾言 言不诡随 言不及行言不及私 言不及义 言不践行 言不尽意言不入耳 言不由中 言不由衷 言不逾阈言不愿行 言差语错 言出法随 言出患入言出祸从 言出

带言的四字成语 :冷言冷语、 一言为定、 快言快语、 甜言蜜语、 妙不可言、 言不由衷、 闲言碎语、 言之凿凿、 大言不惭、 不言而喻、 自言自语、 危言耸听、 肺腑之言、 言归于好、 金口玉言、 流言蜚语、 出言不逊、 仗义执言、 溢于言表、 察言观色、 言简意赅、 至理名言、 载笑载言、 微言大义、 疾言厉色、 嘉言懿行、 直言不讳、 出言无状、 毋庸讳言、 名正言顺

多元输入法(多元汉字与图形符号输入法)不但能输入国际标准万国码6版所有(7.68余万)汉字和大量图形符号,还随带了九万条词汇,包括成语、俗语、歇后语、地名等.只要输入一个字或词,即自动显示出以此字或词开头的大量词汇. 例如输入ek 打出【言】字,即见如下四字成语: 言近旨远;言之成理;言谈话语;言谈举止;言之无物;言之凿凿;言过其实;言论自由;言之有理;言之有物;言为心声;言必有中;言行举止;言行一致;言行不一;言而无信;言而有信;言传身教;言听计从;言归正传;言归于好;言者无罪;言不尽意;言下之意;言不由衷;言不及义;言外之意;言多必失;言犹未尽;言犹在耳;言简意赅.

言不由衷言过其实食言而肥偃旗息鼓雁足捎书掩耳盗铃 眼高手低眼见为实眼明手快烟消云散烟波浩渺灰飞烟灭艳若桃李艳惊四座 环肥燕瘦和颜悦色喜新厌旧敷衍塞责姹紫嫣红

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.jingxinwu.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com